Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Skien kommune
938 759 839
Postboks 158, Sentrum
Skien
3701
NO
Kontaktperson: Stein Kristiansen
Telefon: +47 35581232
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.skien.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159943
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ibsenbiblioteket - Parallelloppdrag
Referansenummer:  1
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Skien kommune inviterer tre konsulentteam med kompetanse innen arkitektur, urbanisme, plan, tjenestedesign, utstillingsdesign og publikumsopplevelser til et honorert parallelloppdrag. Konsulentteamene skal gi et godt faglig, og innovativt, grunnlag for å sette gode premisser for den videre prosessen for prosjektet «Ibsenbiblioteket».
Oppgaver:
1. Få et godt underlag for valg av lokalisering for «Ibsenbiblioteket».
2. Få innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet.
3. Få innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.
Les mer om de tre oppgavene under kapittel 4 oppdragsbeskrivelse.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Skien kommune inviterer tre konsulentteam med kompetanse innen arkitektur, urbanisme, plan, tjenestedesign, utstillingsdesign og publikumsopplevelser til et honorert parallelloppdrag. Konsulentteamene skal gi et godt faglig, og innovativt, grunnlag for å sette gode premisser for den videre prosessen for prosjektet «Ibsenbiblioteket».
Oppgaver:
1. Få et godt underlag for valg av lokalisering for «Ibsenbiblioteket».
2. Få innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet.
3. Få innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.
Les mer om de tre oppgavene under kapittel 4 oppdragsbeskrivelse.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlag med vedlegg.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag.
Minimumskrav:  Se konkurransegrunnlag.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.03.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Nordsamisk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlag.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

16.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system