Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Flora kommune
935 473 578
Markegata 51
Florø
6905
NO
Kontaktperson: Arve Klokk
Telefon: +47 41534935
NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.flora.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216410&B=SFJ
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Totalentreprise Tilbygg og rehabilitering Brandsøy skule og barnehage
Referansenummer:  18/1517
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Flora kommune innbyr til konkurranse om kontrakt «Tilbygg og rehabilitering Brandsøy skule og barnehage".
Skuledelen skal tilbyggast og ombyggast til ein fullverdig todelt skule, og barnehagedelen skal ombyggast til to fullverdige avdelingar.
I samråd med brukarane er det skissert eit ønskeleg romprogram for ei funksjonell løysing, og dessutan sett på mogeleg strukturløysing for tiltaket. Tilbydar kan ta utgangspunkt i det skisserte romprogrammet og denne strukturen, eller løyse behovet for oppgradering av skule/barnehage med eiga løysing av funksjonar og design som stettar krava til todelt skule og barnehage med to avdelingar. Dersom tilbydar vel å løyse utbygginga med utgangspunkt i byggherren sine skisser, skal likevel alt ansvar for prosjektering og gjennomføring ligge på totalentreprenøren. Det blir invitert til å levere tilbod på komplett oppdrag for alle arbeida.
Det vert halde tilbodssynfaring 07.08.2018 kl.13.00. Frammøte på parkeringsplassen på Brandsøy skule.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 26000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45214100  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med barnehager
45214210  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Grunnskole
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Florø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Skuledelen skal tilbyggast og ombyggast til ein fullverdig todelt skule, og barnehagedelen skal ombyggast til to fullverdige avdelingar.
I samråd med brukarane er det skissert eit ønskeleg romprogram for ei funksjonell løysing, og dessutan sett på mogeleg strukturløysing for tiltaket. Tilbydar kan ta utgangspunkt i det skisserte romprogrammet og denne strukturen, eller løyse behovet for oppgradering av skule/barnehage med eiga løysing av funksjonar og design som stettar krava til todelt skule og barnehage med to avdelingar. Dersom tilbydar vel å løyse utbygginga med utgangspunkt i byggherren sine skisser, skal likevel alt ansvar for prosjektering og gjennomføring ligge på totalentreprenøren. Det blir invitert til å levere tilbod på komplett oppdrag for alle arbeida.
Byggeplassen ligg midt i en skulegard som er i drift. Det er også gymnastikksal og i umiddelbar nærhet, samt kjøkken og forsamlingsrom som vert bruk av bygda på kveldstid.
Prosjektet skal leverast komplett i henhald til vedlagte ytelsespesifikasjoner. Det skal leverast med komplett FDV dokumentasjon (inkludert branndokumentasjon) samt nødvendig opplæring av driftspersonell. Prøvedrift i 6 mnd skal utøvast av totalentreprenøren.
Leverandøren har alt ansvar for at alle krav i lover og forskrifter og lokale bestemmelser vert tilfredsstilt, - inkludert folkehelsekrav.
Det vert halde tilbodssynfaring 07.08.2018 kl.13.00. Frammøte på parkeringsplassen på Brandsøy skule.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Sjå konkuransegrunnlag
Minimumskrav:  Sjå konkuransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Sjå konkuransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgjevar planlegg å velgje tilbod på bakgrunn av ei vurdering av tilboda slik dei føreligg ved tilbodsfristen sitt utløp. Dialog i form av avklaringer eller korrigeringer vil bli gjennomført i henhald til dei behov som eventuelt oppstår.
Dialog gjennom forhandlingar kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgjevar etter at tilboda er mottekne vurderer dette som formålsteneleg. Utvelging av kven det eventuelt skal forhandlast med vil i så fall skje etter ei vurdering av tildelingskriteriane. Det blir presisert at ingen av leverandørene kan forvente å få forhandle om sitt tilbod, og må difor levere sitt beste tilbod.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.10.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vert halde tilbodssynfaring 07.08.2018 kl.13.00. Frammøte på parkeringsplassen på Brandsøy skule.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system