Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sande kommune (Vestfold)
938 971 471
Prestegårdsalleen 35
Sande i Vestfold
3071
NO
Kontaktperson: Vigdis Johansen
Telefon: +47 41541224
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget vil bli tilgjengeliggjort senere.
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
VA consult
992191686
Postboks 1007
SANDEFJORD
3204
NO
Kontaktperson: Dag Henning Kjær
Telefon: +47 41188565
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vaconsult.no

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Sande kommune (Vestfold)
938 971 471
Prestegårdsalleen 35
Sande i Vestfold
3071
NO
Kontaktperson: Vigdis Johansen
Telefon: +47 41541224
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sande-ve.kommune.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Hanekleiva avløpspumpestasjon
Referansenummer:  15090
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45232431  -  Pumpestasjon for spillvann
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det ønskes tilbud på komplett leveranse av 1 stk. avløpspumpestasjon inkludert testing og igangkjøring.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1200000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Sande
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hanekleiva, Sande kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

1 stk. komplett avløpspumpestasjon inkludert testing og igangkjøring.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1200000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.02.2018  /  Slutt: 15.05.2018
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Stasjonen plasseres på vestsiden av Vesleelva med utkjøring til Hanekleivveien. Det ønskes en stasjon med tørroppstilte pumper med tilløpstrykk, se kommunens norm for avløpspumpestasjoner. Ønsket pumpekapasitet 28 l/s.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  1) Et velfungerende kvalitetssystem tilpasset kontraktens innhold
2)Tilbyder må oppfylle kravene til nødvendig ansvarsrett for egen leveranse innenfor godkjenningsområdet: Prosjektering og utførelse (PRO/UTF) av overordnet ansvar for prosjektering og utførelse av anlegg, konstruksjon eller tekniske installasjoner i tiltaksklasse 2 (for tilbydere med gjeldende sentralgodkjenning før 01.01.2016).
• Prosjektering og utførelse (PRO/UTF) av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 (for foretak som har fått sentral godkjenning eller har fått fornyet sentral godkjenning etter 01.01.2016)
3)Firmaet skal ha tilfredsstillende kompetanse og evne til å gjennomføre kontrakten
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se tilbudsgrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Konkurranse med forhandlinger.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  26.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

- Tilbudsbefaring tas ved behov.
- Tilbudsgrunnlaget tilsendes ved henvendelse til Dag Henning Kjær, VA consult AS eller Vigdis Johansen, Sande kommune.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system