Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

AVINOR AS
985 198 292
PB 150
Gardermoen
2061
NO
Kontaktperson: Benjamin Lindborg
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.avinor.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afpclnmfmk&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.6)

Hovedaktivitet

Lufthavnrelaterte aktiviteter

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

K-187218 - Rammeavtale kjøp av anlegg for flystrøm GPU
Referansenummer:  18/00035
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

31100000  -  Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rammeavtale på stasjonære og mobile GPU-enheter for utvidelse og oppdatering av flystrømanlegg på Avinors lufthavner.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

31120000  -  Generatorer
31174000  -  Strømforsyningstransformatorer
34700000  -  Luftfartøy og romfartøy
34960000  -  Lufthavnsutstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Rammeavtale på stasjonære og mobile GPU-enheter for utvidelse og oppdatering av flystrømanlegg på Avinors lufthavner.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 36
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
2 utvidels/er á 24 måneder
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  26.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Svensk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  01.08.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afpclnmfmk
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
BERGEN
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system