Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

[DefenceProcurementSector]

Direktiv 2009/81/EC

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

STATSBYGG
Biskop Gunnerus' gate 6
0155  OSLO
NO
Kontaktperson: Cuneyd Sever
E-post: cuns@statsbygg.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://permalink.mercell.com/87057447.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://permalink.mercell.com/87057447.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Bygg- og anlegg
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Prosjekt 1112702, varer K501 Kommunikasjonsløsning
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  NUTS-kode
  Oslo
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Statsbygg skal på vegne av et departement anskaffe en kommunikasjonsløsning for integrasjon av telefoni og nødnettsamband. Løsningen skal ha kontrollromsfunksjonalitet. Hensikten med anskaffelsen er å optimalisere betjeningen av inn- og utgående kommunikasjon på nødnettsambandsløsning og telefoni. Løsningen skal installeres(leveres) sentralt i Oslo.

  Klikk her https://permalink.mercell.com/87057447.aspx

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  35120000   Overvåknings- og sikkerhetssystemer og redskap
  Tilleggsvokabular
  32520000   Telekommunikasjonskabler og -utstyr
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 600000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår, som gjelder for oppfyllelse av kontrakten, særlig mht. forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.3)

  Teknisk og/eller faglig kapasitet

  Kriterier angående oppdragssøkers underleverandørers tekniske eller faglige kvalifikasjoner (som kan føre til at de avvises)
  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Krav: For tilbyder kreves erfaring fra leveranser med overføringsverdi.

  Dokumentasjon: Redegjørelse for 4 - 5 tidligere leveranser. Beskriv hvorfor leveransen har overføringsverdi. For øvrig skal redegjørelsen minst inneholde:

  Leveransens størrelse/verdi

  Leveransetidspunkt

  Beskrivelse av innholdet, angi kommunikasjonsløsning og hvilke kommunikasjonssystemer det håndterer.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2018/2321
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  12.7.2018 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Oslo Tingrett
  NO
  Nettsted:
   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  14.6.2018

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system