Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ålesund kirkelige fellesråd
976 996 968
Nedregårdsvegen 1
Ålesund
6010
NO
Kontaktperson: Geir Peter Aure.
Telefon: +47 70165302
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.kirken-aalesund.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/162122
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Renovering og oppgradering av orgel Borgund kyrkje
Referansenummer:  2/2018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37300000  -  Musikkinstrumenter og tilhørende deler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Vedlikehald og oppgradering av orgelet i Borgund kyrkje. Orgelet er bygd av firma Marcussen & Søn, Danmark, i 1981. Orgelet har 35 stemmer, mekanisk traktur og registertraktur. Etter 37 års bruk skal orgelet bli renovert og etterintonert.Samtidig skal det få ny dobbelregistraktur og setzeranlegg.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

37000000  -  Musikkinstrumenter, sportsvarer, spill, leker, kunsthåndtverk- og kunstnerartikler, tilbehør.
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Borgund kyrkje i Ålesund
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vedlikehald og oppgradering av orgel i Borgund kyrkje.
Orgelet skal settast i fullgod teknisk og klangleg stand. Etter renovering skal det framstå som nytt. Det skal utførast reinsing, renovering av spelemekanikk med eventuell utskifting av slitasjedelar, og etterintonasjon.
I samband med bygging av dobbelregistraktur skal traktur, inklusiv sløyfer, bli ettersett og om nødvendig utbetra.
Orgelet er originalt intonert av Mogens Brunsnæs i 1981. Det er ikkje utført intonasjonsarbeid sidan orgelet var nytt. Intonasjonsarbeidet skal bli utført slik at orgelets opprinnelege intonasjon blir bevart. Oppsnitt skal ikkje endrast, og eventuelle kjernestikk skal skje i samarbeid med orgelkonsulent utpeikt av oppdragsgjevar.
Setzeranlegg og oppsett av dette skal prisast separat, og gjennom forhandling kan det vere aktuelt å ta dette ut som ein eigen del av prosjektet og tilby det til eit anna firma som leverer PLS-format.
Det er ønskeleg at arbeidet startar i veke 39 i 2019 - eventuelt noko seinare, men slik at orgelet er ferdigstilt innan 9.november 2019.
Tilbydar må vise til erfaring med vedlikehald, renovering og oppgradering av orgel frå same periode og av tilsvarande teknisk utføring, gjerne orgel produsert av same leverandør.
Tilbydar må levere liste over viktigaste relevante leveransar frå siste 5 år, herunder opplysningar om verdi, tidpsunkt og mottakar (namn og epost). Referansar kan bli kontakta ved behov.
Nærmare informasjon om orgelet og arbeidet som skal utførast - eventuelt også avtale om befaring - kan ein få ved å vende seg til kantor Kjetil Kvangarsnes, tlf. 90191247, epost: kjetil.kvangarsnes@kirken-aalesund.no.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  1. Oppdragsgjevars vurdering av tilbydarens kvalitet og forståelse av oppgava. Vekting 55% .
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  2. Pris. Vekting 25%
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  3. Leveringstid. Vekting 15%.
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  4. Responstid ved garantiarbeid. Vekting 5%.
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 2

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  1. Organisatoriske og juridiske kvalifikasjonar:
1.1. Firmaattest.
1.2. Skatteattest for skatt og meirverdiavgift.
2. Økonomisk og finansiell kapasitet.
2.1.. Framlegging av firmaets årsrekneskap eller utdrag av dette.
3. Tekniske og faglege kvalifikasjonar.
3.1. Bemanning for oppdraget og cv for personar som skal utføre oppdraget.
3.2. Oversikt over viktigste leveransar siste 5 år, inkludert verdi, tidspunkt og mottakar.
3.3. Beskrivelse av foretakets system for helse-, tryggleik og miljø.
3.4. Beskrivelse av foretakets system for kvalitetssikring.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Dialog kan bli aktuelt.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Svensk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

29.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system