Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Helse Stavanger HF
983974678
Postboks 8100
Stavanger
4068
NO
Kontaktperson: Lene Ruså Solvi
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/79095749.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

SUS2023 - Anskaffelse av Dokumentkontroller
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72224000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med prosjektstyring
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om levering av: Dokumentkontroller.
Denne stillingen vil bli en del av prosjektgruppen for prosjektstyring, og rapportere til prosjektstyringsleder.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 7500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ullandhaug
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Dokumentkontroller vil ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver:
* Implementere dokumentkontroll etter prosjektets behov
* Koordinere og sikre sporbarhet av all teknisk dokumentasjon
* Koordinere og sikre god flyt av tekniske avklaringer
* Tilrettelegge for god samhandling mellom byggherre og entreprenører
* Sikre effektiv og sporbar kommunikasjon mellom byggherre og entreprenører
* Strukturere og arkivere kontraktsdokumentasjon
* Veilede og trene prosjektteamet til å kjenne verktøy og prosess for dokumentkontroll
* Arkivere informasjon etter behov
* Vedlikeholde og oppdatere prosjektets dokumentstyringsystem
* Andre relevante oppgaver
Dokumentkontrollfunksjonen skal sikre:  
* Sporbarhet av all dokumentasjon
* Effektiv og strukturert dokumentkontrollprosess
* Effektiv og sporbar flyt av dokumenter mellom byggherre og entreprenører
SUS2023 bruker prosjektstyringsverktøyet Pims365.                                                                                                                                                      
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet - Kompetanse tilbudt person  /  Vekting:  70
Pris  -  Vekting:  30
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 7500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.04.2018  /  Slutt: 31.03.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har ensidig opsjon på eventuelt å forlenge avtalen i ytterligere 2 + 1 år. Dersom opsjonen utøves, skal Leverandøren motta skriftlig varsel om dette senest 3 måneder før utløpet av gjeldende avtaleperiode.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  09.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 4  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  09.02.2018
Lokal tid:  13:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
5805
NO
E-post: post@kofa.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system