Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Inger-Lise Berg
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utstyr og tjenester til SD-anlegg og automatisering til OUS HF
Referansenummer:  2017/1705
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48921000  -  Automasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Denne anskaffelsen gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF på vegne av Oslo universitetssykehus HF.
Oppdragsgiver ønsker tilbud på en rammeavtale for kjøp av utstyr og tjenester til SD-anlegg og automatisering i forbindelse med periodisk service, utbedringer, modifisering og mindre ombygninger og suppleringer av eksisterende installasjoner.
Anskaffelsen er delt inn i to delkontrakter:
Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus.
Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48921000  -  Automasjonssystemer
50000000  -  Reperasjons- og vedlikeholdstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delkontrakt 1 omfatter tjenester som feilretting, mindre ombygginger, korrigeringer, oppgradering av programvare og korrigering av eventuelt nye skjermbilder og leverandøravhengig utstyr til eksisterende SD-anlegg.
Det kan også bli aktuelt å utføre mindre suppleringer på delprosjekter på de ulike lokasjonene.
Delkontrakt 1.1: Lokasjonen Rikshospitalet
Delkontrakt 1.2: Lokasjonen Radiumhospitalet (inkludert SSE)
Delkontrakt 1.3: Lokasjonen Aker sykehus
Oppdragsgiver vil inngå avtale med én leverandør per lokasjon under delkontrakt 1.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse og erfaring  /  Vekting:  30
Pris  -  Vekting:  70
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse i inntil 1 + 1 år.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr.
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48921000  -  Automasjonssystemer
50000000  -  Reperasjons- og vedlikeholdstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delkontrakt 2 omfatter ombygginger, tilbygg, utskiftninger av undersentraler og periferiutstyr etc. samt mindre prosjekter.
Avtalen kan benyttes ved alle lokasjoner ved suppleringer, prosjekter og ombygginger når man skal sette inn utstyr med BACnet kommunikasjon til toppsystemet samt periferiutstyr.
Under delkontrakt 2 vil Oppdragsgiver inngå parallell rammeavtale med 2-5 leverandører. Det kan inngås avtale med færre enn 5 dersom ikke tilstrekkelig antall leverandører er kvalifisert.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse og erfaring  /  Vekting:  30
Pris  -  Vekting:  70
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på forlengelse i inntil 1 + 1 år.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 235-488944
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-881572

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Delkontrakt 1: Utstyr og tjenester til eksisterende toppsystem for Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Andre årsaker (avbrutt prosedyre)

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delkontrakt 2: Arbeider og leveranser av nye undersentraler basert på BACnet B-BC samt periferiutstyr.

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Andre årsaker (avbrutt prosedyre)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo Tingrett
Oslo
0030
NO

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

KOFA
Bergen
5805
NO

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
9811
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system