Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Øksnes kommune
845 152 012
Storg. 27
Myre
8430
NO
Kontaktperson: Bengt Stian Nilsen
Telefon: +47 76185084
Faks: +47 85000001
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Øksnes
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.oksnes.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160796
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rehabilitering tak Øksneshallen vår 2018
Referansenummer:  16/901-2
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45260000  -  Takarbeid og annet spesialarbeid innen for Bygge- og anleggsfagene
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjektet omfatter rehabilitering av tak på Øksneshallen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44111510  -  Isolering
45261210  -  Taktekking
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Øksnes
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Støveien 20, 8430 Myre
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet omfatter rehabilitering av tak på Øksneshallen. Øverste tak på selve hallen er i
dag tekket med Sarnafil og isolert med 3 cm Rockwool + 10 cm EPS + 3 cm Rockwool.-
Mekanisk festet.
Tak over garderobeanlegg i 1. + 2. etasje er utført som dobbelt stålplatetak- isolert med
20 cm Glava isolasjon .
Utbedret status- hovedtak:
Ytelsene omfatter riving av eksisterende takfolie av type Sarnafil, mekanisk festet og
med oppbrett over gesimser. 6 stk taksluker demonteres. Etterisoleres med 15 cm
Rockwool hardrock isolasjon. Mekanisk festet. Tilpasning til rennedaler langs
langvegger. Tekking med et lag Derbigum taktekke, mekanisk innfestet og med oppbrett
over gesismskanter. Oppbygging av gesimskanter med 3x 48 x 198 m.m. sviller,
impregnert og mekanisk innfestet til eksist konstruksjon. Levering og montering nytt
gesimsbeslag for avdekking ned mot eksist stålplatekledning.Taknedløp forlenges og
Remonteres.
Utbedret status- stålplatetak:
Ytelsene omfatter riving av eksisterende TRP 45 stålplate . Demontering av stål
Lekt(hatteprofil) ca c-c 1200 m.m. Riving klemlekt 13 x 48 m.m. impr. C-c 1200 m.m.
Riving Vindtett folie .
Levering og montering nytt C stålprofil h= 120 m.m. Monteres c-c 1200 m.m. i
overkant av eksisterende takprofiler. Levering og montering 120 cm Rockwool
isolasjon. Monteres mellom stålprofiler- Levering og montering av tybek vindtett
menbran, klemmes over stålprofiler. Levering og montering av klemlekt , impr., dim 13
x 48 m.m. Skrues til ok. Stålprofil med selvborende skruer. Remontering stål hatteprofil
som lekt- c-c 1200 m.m. Skrues gjennom klemlekt og C - stålprofil. Levering og
montering av nytt stålplatetak TRP 45, som monteres med rusfrie skruer.
Ytelsene omfatter også oppbygging av gesimskanter med 2 x 48 x 148 m.m. Impregnert
Svill. – samt tilpasning mot stålplatekledning på hovedhallen. Demonteres og tilkappes
med ca 15 cm, + remontering med syrefaste skruer. Det skal medtas tilpasning mot
takgjennomføringer , og nytt takfotberslag + nye takrenner og nedløp. Det medtas nye
gesimsbeslag som tilpasses og festes over utvendig stålplatekledning.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
Minimumskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det avholdes anbudsbefaring den: . 14.05 .2018 , KL : 12.00
Oppmøte på byggeplass , Øksneshallen, Myre.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system