Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

UNIVERSITETET I BERGEN
874 789 542
Postboks 7800
Bergen
5020
NO
Kontaktperson: Steinar Hesthammer
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.uib.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afgckwnqjk&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ny nettløsning for Utdanning i Bergen
Referansenummer:  ANSK-0005-18
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72413000  -  Designtjenester for nettsider (World wide web)
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Utdanning i Bergen ønsker å lage en ny nettløsning som skal forbedre brukeropplevelsen og brukergrensesnittet i forhold til i dag. Ønsket er å innhente tilbud om design, utvikling, implementering, samt drift og support, av ny løsning. Utdanning i Bergens nåværende visuelle profil skal ivaretas.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Utdanning i Bergen ønsker å lage en ny nettløsning som skal forbedre brukeropplevelsen og brukergrensesnittet i forhold til i dag. Ønsket er å innhente tilbud om design, utvikling, implementering, samt drift og support, av ny løsning. Utdanning i Bergens nåværende visuelle profil skal ivaretas.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  06.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afgckwnqjk
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system