Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bodø kommune
972 418 013
Kongens gate 23
Postboks 319
8001 BODØ
NO
Kontaktperson: Jan Martin Nyström
Telefon: +47 75593606
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://bodo.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=211045&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse - Byggevarer inkl Håndverkertjenester, Øksnes kommune
Referansenummer:  2018/4135
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44111000  -  Byggematerialer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Øksnes kommune ønsker å inngå en parallell rammeavtale med inntil 3 leverandører for kjøp av byggemateriell og håndverkertjenester.
Avtalen gjelder kjøp av materiell som defineres som:
Trelast, Byggevarer, Enkelt verktøy og Malingsprodukter
Avtalen gjelder kjøp av alle håndverkertjenester som defineres som:
• Innvendig og utvendig malearbeider
• Klargjøring/renovering av innvendige vegger
• Montering av vegg og gulvbekledning
• Enkelt innvendig og utvendig snekkerarbeid
• Beslektede interiørtjenester (montere kjøkken, flatpakker o.l.)
Andre tjenester som naturlig kan knyttes til håndverkertjenester hører også inn under denne avtalen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44111000  -  Byggematerialer
45422000  -  Byggmester, tømrere- og snekker arbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Øksnes
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Øksnes kommune ønsker å inngå en parallell rammeavtale med inntil 3 leverandører for kjøp av byggemateriell og håndverkertjenester.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver skal ha ensidig opsjon på forlengelse av avtalen på de samme betingelser med inntil 2 år, fordelt på 1 år +1år.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.06.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.06.2018
Lokal tid:  13:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Bodø Kommune
Postboks 319
Bodø
8001
NO
Telefon: +47 75593606
Internettadresse: (URL) https://bodo.kommune.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system