Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Drammen kommune
939 214 895
Engene 1
Drammen
3008
NO
Kontaktperson: Tor Martinsen
Telefon: +47 90208594
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.drammen.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161808
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Norconsult as
962392687
Sandvika
1338
NO
Kontaktperson: Per Hasle
Telefon: +47 67571423
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.norconsult.com

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Renovering pumpestasjoner fase 3 Elektro og automatisering
Referansenummer:  141233
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rehabilitering av 10 pumpestasjoner innen Drammen Kommune.
Planlagt overløpsdrift i badesesongen tillates ikke: 15. mai – 15. september. Fremdrift og forbipumping må planlegges ihht. dette.
Prosjektet gjennomføres parallellt med en maskinentreprise, M1 som har hovedansvar for provisorisk drift av stasjonen i rehabiliteringsperioden.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Drammen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Arbeidene varierer fra stasjon til stasjon, og for M1 vil det være en del variasjoner, men for denne entreprisen gjelder stort sett fullstendig utskifting av hovedfordeling med PLS og
elektroinstallasjoner. For M1 skal stort sett nye pumper installeres, samlestokker med ventiler
byttes og eventuelt heves, ventiler skiftes og det skal gjøres utbedringer i overbygg og sump. En
stasjon skal ha nytt overbygg, og ved enkelte stasjoner skal vanninntaket omlegges.
På alle stasjoner skal PLS byttes til ny type og alt elektroteknisk utstyr skal byttes.
Krav til materiell og utførelse er beskrevet i VA Norm Elektro og VA Norm Automatisering for Drammen kommune som finnes vedlagt.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 15.08.2018  /  Slutt: 03.06.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  02.07.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbyderen skal gjennom nødvendige befaringer, tegninger og andre tilbudsdokumenter ha gjort seg kjent med alle stedlige forhold av betydning for tilbudet. Feiltakelse eller unnlatelse på dette punkt berettiger ikke tilbyderen til noen innrømmelser i form av forlenget anleggstid, tilleggsgodtgjørelse eller lignende.
Tilbyder må melde sin interesse for tilbudsbefaring. Denne befaring må avholdes senest 2 uker
før innlevering
For øvrig vises til konkurransegrunnlagets Del II.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

08.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system