Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lørenskog kommune
842 566 142
Hasselveien 6
Lørenskog
1471
NO
Kontaktperson: Bjørn Rogne
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.lorenskog.kommune.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av orgel til Lørenskog kirke
Referansenummer:  17/19
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45212361  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kirke
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Omfang
Leveransen omfatter levering av fullstendig og godkjent orgel i Lørenskog kirke i henhold til beskrivelse i kravspesifikasjonen, se bilag. 
Et nytt orgel skal fylle dagens behov til et moderne orgel og samtidig bygges etter velprøvde håndverksmessige tradisjoner. 
Leverandør er ansarlig for at orgelet er tilpasset klimatiske forhold.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  5000000  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

37300000  -  Musikkinstrumenter og tilhørende deler
37311000  -  Tangentinstrumenter
37311300  -  Orgler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Leveransen omfatter levering av fullstendig og godkjent orgel i Lørenskog kirke i henhold til beskrivelse i kravspesifikasjonen, se bilag. 
Et nytt orgel skal fylle dagens behov til et moderne orgel og samtidig bygges etter velprøvde håndverksmessige tradisjoner. 
Leverandør er ansarlig for at orgelet er tilpasset klimatiske forhold.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Avtale om bygging av orgel - totalentreprise

[AwardConfirmF65]:ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

07.03.2018
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Ryde & Berg orgelbygger AS
837 020 662
Krosneslund 29a, boks 75
Gressvik
1621
NO
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog

V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5000000  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Avtalen vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.
Avtalen inneholder også etiske krav og krav om faglærte og lærlinger.
Det er kun anledning til å ha et ledd med underleverandør under avtaleparten. To ledd kan unntaksvis
godtas men dette må i tilfelle begrunnes i konkurransen.
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afonpumjap
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

27.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system