Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Giske Kommune
964980721
Rådhuset Valderhaug 4
Valderøy
6050
NO
Kontaktperson: Christoffer Nilsen
Telefon: +47 70170500
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Giske
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.norconsult.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160965
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ny skulepaviljong, Vigra Barneskule
Referansenummer:  5182746
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44211100  -  Moduloppbygde og mobile brakker
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt E01 - Nye klasseromsmoduler Vigra barneskule i prosjektet 5182746 – Nye klasseromsmoduler
Prosjektet er planlagt utført ved Vigra barneskole i Vigra, Giske kommune. Det er behov å få plass til 2 klasserom med tilhørende grupperom, wc og gangareal ved Vigra barneskule til høsten 2018, i form av paviljonløsning på a 60m2.
For nærmere orientering om prosjektet, entrepriseoppdeling og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44211100  -  Moduloppbygde og mobile brakker
44211110  -  Brakker og hytter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Giske
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vigra
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det er behov å få til 2 nye klasserom a 60m2 med tilhørende grupperom, wc og garderobe til skuleoppstart høsten 2018. Paviljongen skal plasseres på område sør for barneskulen. Paviljongen skal leverast med egen inngang til kvart klasserom samt overbygd inngangsparti. Paviljongen leverest komplett med ventilasjonsanlegg, el-anlegg, brannvarslingsanlegg og dataopplegg.
Giske kommune har ansvaret og legger frem vann/avløp/data og elforsyning frem til paviljongen/brakkene. Opparbeiding av tilfredsstillende grunnforhold for fundament utføres av Giske kommune. Møbler og invetar står Giske kommune for selv.
Totalentreprenør tar med en fullverdig og funksjonell fundamentløsning. Lufting og inspeksjonsmuligheter under bjelkelag må ivaretas, samtidig som uønsket adkomst under bygget skal forhindres. Byggherre har ansvar for å føre VA-ledninger, el. -og datakabler frem til fundament. Totalentreprenør har ansvar for. fremføring og fordeling under bjelkelag.
Bygget skal tilfredsstille standard iht. TEK10 i forhold til bygningsmessige løsninger.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i dager: 90
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt befaring/informasjonsmøte tirsdag 24.04.2018 kl 14:00.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Iht. Konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  Iht. Konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Iht. Konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Iht. Konkurransegrunnlaget.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Iht. Konkurransegrunnlaget.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.04.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system