Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
NO
Kontaktperson: Glenn Sakshaug
Telefon: +47 97718100
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Ski
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204770&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Veg og anlegg

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 152 Vevelstadvn-Smedsrudvn gang- og sykkelveg
Referansenummer:  16/185690
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjektet omfatter bygging av ny gang- og sykkelveg langs FV 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien i Ski kommune, Akershus fylke. Gang- og sykkelvegen vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelveger i begge ender. I tillegg omfatter prosjektet bedring av trafikksikkerheten i området samt støyskjerming. Hele strekningen er ca. 1,2 km lang. Dette kontraktsarbeidet omfatter bygging av ca. 1085m ny gang- og sykkelveg (profil 115 – profil 1200), utbedring av 3 kryss mellom fylkesveg og kommunale veger samt utvidelse av fylkesveg 152 med deleøy i fotgjengerfelt. Arbeidene inkluderer forlengelse av fotgjengerundergang i betong og flere nye betong støttemurer. Ny gang- og sykkelveg vil ligge sammenhengende på øst siden av fylkesvegen adskilt fra trafikkert veg med grøft.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Ski
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet omfatter bygging av ny gang- og sykkelveg langs FV 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien i Ski kommune, Akershus fylke. Gang- og sykkelvegen vil koble seg til eksisterende gang- og sykkelveger i begge ender. I tillegg omfatter prosjektet bedring av trafikksikkerheten i området samt støyskjerming. Hele strekningen er ca. 1,2 km lang. Dette kontraktsarbeidet omfatter bygging av ca. 1085m ny gang- og sykkelveg (profil 115 – profil 1200), utbedring av 3 kryss mellom fylkesveg og kommunale veger samt utvidelse av fylkesveg 152 med deleøy i fotgjengerfelt. Arbeidene inkluderer forlengelse av fotgjengerundergang i betong og flere nye betong støttemurer. Ny gang- og sykkelveg vil ligge sammenhengende på øst siden av fylkesvegen adskilt fra trafikkert veg med grøft.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 18
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
Minimumskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  29.06.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  05.04.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål
Lillehammer
2605
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system