Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hadsel Kommune
958501420
Rådhusgata 5
STOKMARKNES
8450
NO
Kontaktperson: Tor Kristian Kristiansen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.hadsel.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/78817857.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utbygging av Stokmarknes SFO
Referansenummer:  17/01417
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45262800  -  Utvidelse av bygninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hadsel Eiendom KF som byggherre skal bygge på eksisterende SFO-bygg i Skarvegen på Stokmarknes i Hadsel Kommune. Prosjektet består av et tilbygg på sørsiden av eksisterende bygg, med ca. 90 kvm for hovedetasjen og kjellerrom til lager og teknisk rom på ca. 70 kvm.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 3300000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Hadsel
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stokmarknes
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det bes om tilbud på komplett bygg som dekker alle fag.
Grunnarbeider er beskrevet i detalj og ferdig prosjektert.
Dette arbeidet prises spesifikt og skal mengde reguleres.
Total Brannsikring AS har utarbeidet brannkonsept for bygget. Dette dokumentet skal også være med å danne grunnlag for byggemetoder/prinsipper og materialbruk etc.
Byggetekniske forskrifter TEK17 legges til grunn.
Bygget er definert i risikoklasse 3 og brannklasse 1, har 1 tellende etasje. Det nye tilbygget plasseres også i brannklasse 1.
I energisammenheng er bygget definert som barnehage bygning. Se vedlagte kontrollskjema for energikontroll.
Forhold til universell utforming skal ivaretas.
Totalentreprenøren vil være HMS-ansvarlig på byggeplassen. Entreprenøren skal uferdige HMS-plan og lede HMS-arbeidet.
Normer for rent bygg i RIF-dokumentet” Rent, tørt bygg” gjøres gjeldende. TE er renholdsentreprenør.
TE har alt prosjekteringsansvar etter kontraktsreglene og står også for beregning og dimensjonering av alle bærende konstruksjoner.
Hadsel Eiendom KF som byggherre er kommunalt foretak eid av Hadsel kommune. Foretaket forvalter en stor del av eiendommene til Hadsel Kommune.
Daglig leder er Vegard Melchiorsen, og Jan Ivar Ellingsen vil representere byggherre i byggetiden.
Byggherre vil engasjere byggeleder og det vil bli avholdt regelmessige byggemøter i utgangspunktet hver 14. dag. Tiltakshaver vil også ha møterett i interne prosjekteringsmøter hos TE og skal ha tilsendt både innkalling og referater fra slike møter.
NB!
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen www.mercell.no innen tilbudsfristen. Dette er tilbyders ansvar. For sent innkomne tilbud vil bli avvist (systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp).Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell support på tlf. 21 01 88 60 eller på epostsupport@mercell.com.
All kommunikasjon, herunder spørsmål og anmodning om oppklaringer skal likeledes sendes elektronisk via Mercell. 
Det anbefales at tilbudet leveres minimum 1 time før fristens utløp for å sikre at elektronisk overføring skjer i tide før portalen stenger for levering. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. Det gjøres oppmerksom på at det kan ta noen dager for å få levert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig.
I henhold til § 23 i Offentlighetsloven er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf. FOA § 7-4. Tilbydere skal på forespørsel levere en utgave av tilbudet hvor det som anses å være forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver uavhengig av dette gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 3300000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 15.03.2018  /  Slutt: 15.08.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

04.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system