Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ringerike Kommune
940100925
Osloveien 1 Rådhuset
HØNEFOSS
3511
NO
Kontaktperson: Erik Josephson
Telefon: +47 46802730
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/79233636.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Trygg skolevei Benterud skole
Referansenummer:  2017/3892
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233100  -  Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

I forbindelse med ny skole på Benterud skal Ringerike kommune gjennomføre en rekke tiltak for å sikre trygg skolevei til den nye skolen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hønefoss sør
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

--Det skal etableres en droppsone (kiss-n-ride) for både buss og bil ved krysset mellom Harald Hardrådes gate og Eikliveien.
--Det skal etableres et venstresvingefelt på Osloveien ved Rådhuset.
--Det skal etableres fortau og gang/sykkelmuligheter langs Dronning Åstas gate, Eikliveien og Harald Hardrådes gate.
--Det skal etableres nye gatelys i forbindelse med droppsonen og ved fotgjengerfelt i Eikliveien, Harald Hardrådes gate og Benterudgata.
Av hensyn til prosjektets økonomi er følgende tiltak trukket ut som 2 opsjoner:
--Gang-/sykkelvei og undergang under Kvernbergsund bro skal oppgraderes.
--Parkeringsplassen ved Rådhuset (mot elva) skal oppgraderes.Opsjonene kommer til utførelse dersom de økonomiske rammene tillater det.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.05.2018  /  Slutt: 01.10.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  26.02.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system