Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sula kommune
964 980 543
Posboks 280
Langevåg
6039
NO
Kontaktperson: Jens Petter Larsen
Telefon: +47 70199574
Faks: +47 70199101
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Sula
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sula.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/161412
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Entreprise Elektrotekniske anlegg
Referansenummer:  18/689
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt – Kabling for Atea
pasientvarsling – entreprise elektrotekniske anlegg.
Sula kommune skal installere nye Atea pasientvarslingsanlegg i følgende eksisterende
bygninger i Langevåg:
- Sloghaugvegen 28
- Molværsvegen 11
- Molværsvegen 15
- Molværsvegen 17
- Molværsvegen 19
- Sulatunet
Kablingsarbeidene utføres først i bygningene i Molværsvegen og Sloghaugvegen 28 der det
er størst behov for utskifting av pasientvarslingsanlegga. Sulatunet uføres fortløpende
deretter.
For nærmere orientering om entreprise og kontraktarbeidet, se del II - Kontraktsgrunnlaget.
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 - Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt med de korreksjoner som framgår av del II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2
Spesielle kontraktsbestemmelser.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 3000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Sula
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Langevåg
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt – Kabling for Atea
pasientvarsling – entreprise elektrotekniske anlegg.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Foretaket skal være lovlig registrert.
Tilbyderen skal sannsynliggjøre økonomisk
kapasitet til å gjennomføre kontrakten.
Offentlig bestemt årsregnskap for de siste
3 regnskapsår.
Dersom tilbyderen mener at dette ikke gir
et korrekt bilde av dennes økonomiske
kapasitet kan dette redegjøres for,
eventuelt ved å supplere med nyere
kredittvurdering/-rating utført av offentlig
godkjent kredittvurderingsinstitusjon.
Tilbydere som planlegger å benytte
kontraktsmedhjelpere som enkeltvis utgjør
mer enn 10 % av tilbudssummen, skal
vedlegge tilsvarende dokumentasjon fra
aktuelle foretak. Det skal i tillegg leveres
en oversikt over alle planlagte entrepriser,
hva disse omfatter (type arbeid, omfang)
og navn på kontraktsmedhjelperen.
Oppdragsgiver kan innhente ytterligere
dokumentasjon og vurderinger om
foretakenes økonomiske situasjon og
benytte dette i kvalifikasjonsvurderingen.
Sentral godkjenning eller dokumentert
kompetanse som angitt i SAK kapittel 11
eller tilsvarende, i tiltaksklasse 2 i alle
aktuelle godkjenningsområder.
Relevant erfaring
Et kvalitetssystem / Styringssystem
Et miljø styringssystem
Tilferdstillende kompetanse hos nøkkelpersonel
l som inngår oppdragsorgnisasjonen
Minimumskrav:  Norske firma: Firmaattest
Utenlandske firma: Attester for
registrering i faglige register som bestemt
ved lovgivning i det land hvor tilbyderen
er etablert.
Sentral godkjenning eller annen
dokumentasjon.
Liste over relevante oppdrag som er utført i
løpet av de siste 5 år. Listen skal inneholde
informasjon om arbeidenes omfang og referanseperson
Redegjørelse for foretakets
kvalitetssikrings-/styringssystem
- Redegjørelse for foretakets
miljøstyringssystem
Opplysninger om utdanning og faglige
kvalifikasjoner hos entreprenørens
nøkkelpersonell, for eksempel CV.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Alminnelige kontraktsbestemmelser
Norsk Standard NS 8406:2009 ”Forenklet norsk byggekontrakt" skal gjelde med endringer
som beskrevet i pkt. B2.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det ikke planlagt dialog, men det kan bli noe dialog om dette blir aktuelt
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  31.05.2018
Lokal tid:  15:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.05.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system