Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

[DefenceProcurementSector]

Direktiv 2009/81/EC

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

STATSBYGG
Biskop Gunnerus' gate 6
0032  OSLO
NO
Kontaktperson: Anne Braaten
Telefon: +47 97159028
E-post: Anne.Braaten@statsbygg.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Bygg- og anleggsvirksomhet
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Nytt regjeringskvartal - K901 Riving - Kontrahering
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Utførelsesentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  NUTS-kode
  Oslo
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Statsbygg ønsker i forbindelse med prosjekt 104910 Nytt regjeringskvartal å gjennomføre en kvalifisering av deltakere som kan være interessert i å inngi tilbud på totalentreprise

  K901 Rivning

  Regjeringen har besluttet å bygge nytt regjeringskvartal. Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2017. Vedtaket innebærer at S-blokken, Y-blokken og R4 med Møllergata 17 skal rives og at de to store integrerte kunstverkene i Y-blokken skal tas vare på, og videre bruk avklares senere.

  S-blokken ble revet i 2014/2015 for å kunne starte arbeidet med ny sikker teknisk infrastruktur (STI) i det nye regjeringskvartalet. I entreprise K901 Rivning inngår arbeidene med å rive R4 med M17 og en opsjon på å rive Y-blokken. Entreprisen omfatter også nødvendig sikring av byggegrop, og demontering og flytting av den integrerte kunsten til Y-blokken. Totalentreprenør må påregne som en del av tilbudet å knytte til seg kompetanse for planlegging og gjennomføring av demontering og flytting av de integrerte kunstverkene. Vedlagt foreløpig beskrivelse gir informasjon om entreprisens omfang

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45110000   Nedrivning av bygninger og jordarbeid
  Tilleggsvokabular
  45111100   Nedrivningsarbeid
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Laveste tilbud 60000000.00  og  høyeste tilbud 80000000.00 NOK

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2018/117

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer:  Delkontraktnummer: - Tittel: Nytt regjeringskvartal - K901 Riving - Kontrahering
  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  N/A
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Laveste og høyeste tilbud:
  Laveste tilbud 60000000.00  og  høyeste tilbud 80000000.00 NOK
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.2)

  Tilleggsinformasjon:

  Konkurransen med Doffin referanse 2018-515118 er kansellert. Konkurransen er publisert på nytt, se Doffin referanse: 2018-573347.
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  17.5.2018

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system