Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sogndal kommune
936 401 651
Gravensteinsgata 17
Sogndal
6856
NO
Kontaktperson: Ole Gunnar Krakhellen
Telefon: +47 57629600
NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Sogndal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sogndal.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160969
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utlysing rammeavtale sakshandsamar tjenester Barnevern
Referansenummer:  0001
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

85000000  -  Helse- og sosial tjenesteyting
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Føremålet for utlysinga er å inngå rammeavtale på kjøp av sakshandsamartenester innan barnevernsfeltet for oppdrags-gjevar.
Det skal etablerast parallelle rammeavtalar med to utvalde leverandørar for å dekkje Sogndal kommune sitt behov.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Sogndal
NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Luster
NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Leikanger
NUTS-kode:  NO052 -  Sogn og Fjordane
Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Balestrand
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sogndal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Jf anbodsdokument
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 36
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Jf anbodsdokument

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Jf anbodsdokument
Minimumskrav:  Jf anbodsdokument
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Jf anbodsdokument

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.05.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Jf anbodsdokument
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system