Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bærum kommune
935 478 715
Postboks 700
Sandvika
1304
NO
Kontaktperson: Ingvild Tørum
Telefon: +47 97106777
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.baerum.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160860
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Øvrevollveien med flere - belegg
Referansenummer:  1000286
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

65111000  -  Distribusjon av drikkevann
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende vannledning med belegg av polyuretan. Ledningsstrekningene som skal belegges er til sammen ca 4000 m (D=150,200, 300 og 350 mm). Ledningene er i hovedsak plassert i Almelien, Bankveien, Dyrefaret, Havna, Hosleveien, Velliveien, Vollsveien, Wilhelm Wilhelmsens vei og Øvrevollveien.
Entreprenøren må påta seg arbeid som naturlig tilhører prosjektet. For eksempel forberedende tiltak i ledningene, sprøyting av innvendig belegg, provisorisk vannforsyning, arbeider med demontering/remontering av vannledningsarmatur i kummer, rehabilitering av kummer og forgreiningspunkter, riving og bygging av kummer, grave- og overflatearbeider og etablering av eventuelle arbeidsgroper for innføring av utstyr for belegging.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 20000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Øvrevollveien med flere
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen gjennomføres etter forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FOR) del I. Del II kapittel 20 i FOR gjelder så langt det passer. Konkurransen er ikke kunngjøringspliktig, men oppdragsgiver har valgt å kunngjøre konkurranse på DOFFIN.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 24

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Beskrevet i kap 4 i Tilbudsforespørselen.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Beskrevet i tilbudsforespørselen og oppdragsbeskrivelsen.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  03.05.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system