Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
NO
Kontaktperson: Gøran Sofienlund
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216395&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv 818 Gravdal – Ballstad, gang-og sykkelveg
Referansenummer:  17/124791
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjektet omfatter, Bygging av 2900m gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.
Omlegging av fylkesvegen 700 m.
Her er en kort oversikt av mengder:
1 rørkulvert d=2400 mm
Stikkrenner 600 mm og 1000 mm.
Rivning av 2 bolighus med uthus samt rivning av garasje.
Elektro veglys ca 75 stk
rivning av eksisterende gatelys ca 80 stk
Her er en kort oversikt av mengder:
Skjæring - jord – ca 6400 m3
Skjæring - Fjell- ca 600 m3
Dypsprenging ca 670m3
Fylling- ca 20500m3
Justeringsmasse c a 5700 m3
Vegetasjonsdekket ca 7000 m3
Slitelag- Kjøreveg -Agb16 Ca 7660 m2
Slitelag- G/S veg - Agb11 ca 8900m2
Slitelag- Adkomstveg ca 2750 m2
Bærelag 1 - Ag 22 ca 1020 m3
Bærelag 2 - Fk 0/32 ca 2100m3
Forsterkningslag ca 9400 m3
Omlegging av vannledning for Vestvågøy kommune mellom pel 500-750
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45233000  -  Bygge- og anleggsarbeid, fundamentering og overflatearbeid i forb.med anlegg av veier
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
45233320  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier
45233340  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gangstier
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Vestvågøy
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Gravdal - Ballstad
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet er lokalisert i Vestvågøy kommune i Nordland fylke. Vegen har en ÅDT på 2000 kjøretøy/døgn. Det er spredt bebyggelse langs hele strekningen, med manglende tilrettelegging for gående og syklende. Vegens størrelse, kurvatur, trafikkmengde og hastighet gjør at det til tider kan være vanskelige forhold for myke trafikanter.
Prosjektet omfatter, Bygging av 2900m gang- og sykkelveg langs fylkesvegen.
Omlegging av fylkesvegen 700 m.
Her er en kort oversikt av mengder:
1 rørkulvert d=2400 mm
Stikkrenner 600 mm og 1000 mm.
Rivning av 2 bolighus med uthus samt rivning av garasje.
Elektro veglys ca 75 stk
rivning av eksisterende gatelys ca 80 stk
Her er en kort oversikt av mengder:
Skjæring - jord – ca 6400 m3
Skjæring - Fjell- ca 600 m3
Dypsprenging ca 670m3
Fylling- ca 20500m3
Justeringsmasse c a 5700 m3
Vegetasjonsdekket ca 7000 m3
Slitelag- Kjøreveg -Agb16 Ca 7660 m2
Slitelag- G/S veg - Agb11 ca 8900m2
Slitelag- Adkomstveg ca 2750 m2
Bærelag 1 - Ag 22 ca 1020 m3
Bærelag 2 - Fk 0/32 ca 2100m3
Forsterkningslag ca 9400 m3
Omlegging av vannledning for Vestvågøy kommune mellom pel 500-750
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris - vekting 100 %
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 15.06.2020

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  - Lovlig etablert foretak
- Leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet, positiv egenkapital
- Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad
Se for øvrig konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Tilbudskonferansen vil finne sted 2018-08-02 med møtested Leknes Byggherrekontor Storgata 86, 8376 Leknes kl 10.00.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  21.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system