Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Justis- og beredskapsdepartementet
972 417 831
Postboks 8005 Dep
Oslo
0030
NO
Kontaktperson: Hanne Jule
Telefon: +47 22245542
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Konsulentbistand for prosjekteierstyring for etablering av nytt fengsel i Agder
Referansenummer:  17/5463
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72224000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med prosjektstyring
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget består i å bistå Justis- og beredskapsdepartementet i eierstyringen av prosjektet, fram mot ferdigstillelse. Innleid konsulent skal ha en rådgivende rolle overfor JD og skal i hovedsak:
- Bistå JD med gode faglige råd som gjelder prosjekteierstyring og byggfaglig kompetanse
- Bistå JD i forberedelse til, og i gjennomføring av prosjektrådsmøter i prosjektet
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  2000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Nydalen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Innleid konsulent skal ha en rådgivende rolle overfor JD og skal i hovedsak:
- Bistå JD med gode faglige råd som gjelder prosjekteierstyring og byggfaglig kompetanse
- Bistå JD i forberedelse til, og i gjennomføring av prosjektrådsmøter i prosjektet
Innleid konsulent skal delta på styringsgruppemøter, og forberedende møter med JD. Konsulenten skal bidra med råd mellom møtene ved behov, og kan, ifm. viktige veivalg i arbeidet gis i oppdrag å utarbeide notater til departementet med innstilling for beslutning.
Oppdragets tidsperspektiv er fra høsten 2017 til fengselsavdelingene i Agder er ferdigstilt, etter planen medio 2020.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse og erfaring hos tilbudt personell  /  Vekting:  70
Pris  -  Vekting:  30
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se vedlagte konkurransegrunnlag, tilbudsskjema og kontraktutkast.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 190-390438
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-861900

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Avtale om konsulentbistand for prosjekteierstyring for etablering av nytt fengsel i Agder

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

14.12.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Melbø prosjektkompetanse AS
981951093
Lillehammer
2611
NO
Telefon: +47 95231641
NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Sivilingeniør Olaf Melbø er tildelt oppdraget.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Justis- og beredskapsdepartementet
OSLO
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system