Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lillesand Kommune
964965404
Østreg. 2
LILLESAND
4790
NO
Kontaktperson: Vegard Torkelsen
NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Lillesand
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.lillesand.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/88646146.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Borkedalen skole - brakkerigg for kontor
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

44211100  -  Moduloppbygde og mobile brakker
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Mål og hensikt:
Det er planlagt en etablering av brakkerigg for kontorer på Borkedalen skole i Lillesand kommune.
Tilbyder skal etablere brakker som kommunen skal leie. Tomteopparbeidelsen blir utført av kommunen.
Gjennomføringsmodell:
Anskaffelsen er organisert som en totalentreprise. Alle utførende og prosjekterende fag skal dekkes av tilbyder. Leiekontrakt kontraheres gjennom åpen tilbudskonkurranse iht. lov om offentlige anskaffelser. Se forøvrig kap. 2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler.
Størrelse:
 Ca 5 moduler med BTA totalt på ca. 125 m2.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45223800  -  Montering og oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner
45214200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
45213150  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kontorbygning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO041 -  Aust-Agder
Fylke: Aust-Agder, Kommune: Lillesand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 12.august 2016 nr. 974 del I og del II Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse, jfr. FOA § 8-3.
Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det planlegges å ha forhandlinger med maksimalt 3 leverandører.
Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.
Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 20.08.2018  /  Slutt: 20.08.2021

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  09.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

12.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system