Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

[DefenceProcurementSector]

Direktiv 2009/81/EC

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

FORSVARSBYGG
6. divisjonsgate 12
9406  HARSTAD
NO
Kontaktperson: Per Grøtte
Telefon: +47 95936550
E-post: per.grotte@forsvarsbygg.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.forsvarsbygg.no/
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://permalink.mercell.com/81766820.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://permalink.mercell.com/81766820.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter for konkurransepreget dialog og dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  Oslo
NO
E-post: support@mercell.com
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Forsvar
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

GIS/Landmåling - Ørland og Ofoten
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
   Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
   NUTS-kode
   NORGE
   II.1.5)

   Kort beskrivelse

   Forsvarsbygg kampflybase har behov for støtte til ulike oppgaver innenfor oppmålingsoppdrag knyttet til byggeprosjektene på basene samt behandling av GIS-data (geografiske informasjonssystemer) for hhv. Ørland-området og Evenes med omegn (Ofoten).

   Blant byggeprosjektene er infrastruktur, hangarer, forlegninger og andre bygg, m.v. Forsvarsbygg vil i avtaleperioden ha behov for fortløpende import inn i Forsvarsbyggs digitale systemer.

   Oppgavene vil være å motta underlag fra entreprenørene, kontrollvolum for innsending til Forsvarsbyggs kartdatabase, gjennomføring av nødvendig innmåling på vegne av Forsvarsbygg, m.v. Oppmåling ved hjelp av droneflyving blir sannsynligvis også aktuelt.

   Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/81766820.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

   II.1.6)

   CPV-klassifisering

   Hovedvokabular
   71300000   Ingeniørtjenester
   Tilleggsvokabular
   71336000   Ingeniørmessig støttetjenester
   II.1.8)

   Delkontrakter

   Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
   II.1.9)

   Opplysninger om alternative tilbud

   Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
   II.2)

   Leveransens mengde eller omfang

   II.2.1)

   Totalleveransens mengde eller omfang:

   Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 3000000  NOK
   II.2.2)

   Opplysninger om opsjoner

   Opsjoner: Nei
   II.2.3)

   Opplysninger om forlengelse

   Opplysninger om delkontrakter

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

   III.1)

   Betingelser i kontrakten

   III.1.4)

   Andre særlige vilkår, som gjelder for oppfyllelse av kontrakten, særlig mht. forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet

   Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
   III.3)

   Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

   III.3.1)

   Opplysninger om en bestemt profesjon

   Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
   III.3.2)

   Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

   Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

   Del IV: Prosedyre

   IV.1)

   Type prosedyre

   IV.1.1)

   Type prosedyre

   Konkurranse med forhandling
   IV.1.3)

   Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

   Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
   IV.2)

   Tildelingskriterier

   IV.2.1)

   Tildelingskriterier

   Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
   IV.2.2)

   Opplysninger om elektronisk auksjon

   Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
   IV.3)

   Administrative opplysninger

   IV.3.1)

   Saksnummer hos oppdragsgiver

   2018/971 og 2018/973
   IV.3.2)

   Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

   Nei
   IV.3.4)

   Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

   9.4.2018 - 12:00
   IV.3.6)

   Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

   Annet: Norsk

   Del VI: Supplerende opplysninger

   VI.1)

   Opplysninger om gjentakende innkjøp

   Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
   VI.2)

   Opplysninger om EU-midler

   Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
   VI.5)

   Dato for publisering av denne kunngjøring:

   13.3.2018

   Du forlater nå Doffin

   for et annet system