Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av plan- og designkonkurranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vennesla kirkelige fellesråd
976 992 814
Venneslamoen 12
Vennesla
4700
NO
Kontaktperson: Gudmund Sagen
Telefon: +47 91381484
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Vennesla
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kirkebakken.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/162095
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  Den norske kirke
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla
Referansenummer:  14018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71210000  -  Arkitektrådgivning
71220000  -  Arkitektoniske designtjenester
71221000  -  Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygninger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det er besluttet å avholde en begrenset arkitektkonkurranse om dette prosjektet, med sikte på å tildele det etterfølgende prosjekteringsoppdrag til vinneren. Oppdraget er en offentlig anskaffelse og konkurransen vil følgelig bli avholdt etter reglene om Plan- og designkonkurranser (Anskaffelsesforskriften Del V).
Konkurransen vil bli gjennomført med bistand fra Norske Arkitekters Landsforbund, og med konsekvent overholdelse av anonymitetssprisippet og faglig kompetent juryering. Juryen vil bestå av representanter for kirken, kommunen samt oppnevnt av NAL i trå med gjeldende regelverk.
Det planlegges å avholde selve konkurransen høsten 2018 med påfølgende juryering og avgjørelse ved årsskiftet 2018/19.
Det arrangeres befaring på konkurransested: Torsdag 16.august 13:00 Påmelding innen 15. aug. til Kirkekontoret 38 15 00 80 / post@kirkebakken.no .
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.1)

Informasjon om en bestemt yrkesgruppe

Deltakelse er forbeholdt en gitt yrkesgruppe: ja
Oppgi yrkesgruppe: Sivilarkitekt / Master i arkitektur

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen
IV.1.9)

Kriterier for juryens evaluering av planene og prosjektene

Vennesla kirkelige fellesråd vil basere utvelgelsen av deltakere på prinsippet ”Dynamisk utvelgelse”. Dette innebærer at man ønsker å finne frem til utvalgte kontorer/team, med ulike faglige ståsted og referanser/bakgrunn, idet dette antas å ville gi en bredest mulig belysning av konkurranseoppgaven og tomtens/situasjonens potensial.
Det vil bli lagt vekt på tilbyderes erfaringer fra relevante oppdrag og konkurranser, og videre på tilbyders oppgaveforståelse og metodiske tilnærming.
Interesserte arkitekter inviteres til å sende oss en mest mulig presis og kortfattet søknad om deltakelse, spisset i forhold til den aktuelle oppgave slik den her er beskrevet.
Søknaden skal ha følgende innhold og oppbygging:
1. Kort presentasjon av arkitektkontoret
2. Firmaattest, og attester for betalt skatt og mva.
3. Kort redegjørelse for tilbyders økonomiske soliditet . Foretaket skal ha tilstrekkelig økonomi for å kunne utføre oppdraget.
4. Signert HMS erklæring.
5 Dokumentasjon av kontorets erfaring fra oppdrag eller konkurranser med relevant overføringsverdi i forhold til dette prosjektet.
6. En kortfattet redegjørelse av virksomhetens metodiske tilnærming til denne typen prosjekt. (maks. 2 A4-sider).
Det er oppdragsgivers ønske at søknadsmaterialet ikke overstiger ca. 20-25 A4-sider. Søknader som langt overskrider denne størrelse, vil ikke komme i betraktning.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta prosjekter eller forespørsler om deltakelse

Dato:  31.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som prosjekt eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.3)

Premiering og jury

IV.3.1)

Informasjon om premie(r)

En premie/premier blir utdelt: ja
Antall premier og deres respektive verdi:  Prekvalifiseringen tar sikte på å velge ut 3 deltakere i konkurransen, som hver vil bli honorert med NOK 150.000 (+ mva), forutsatt komplett innlevering av det materiale som blir krevet utarbeidet.
IV.3.3)

Oppfølgingskontrakter

Oppdragsgiver planlegger å inngå en etterfølgende tjenestekontrakt med vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  ja
IV.3.4)

Juryens avgjørelse

Juryens avgjørelse er bindende for oppdragsgiver:  ja

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Vennesla kirkelige fellesråd
Venneslamoen 12
Vennesla
4700
NO
Telefon: +47 91381484
Internettadresse: (URL) http://www.kirkebakken.no/

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

29.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system