Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kristiansand kommune
963296746
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
KRISTIANSAND S
4604
NO
Kontaktperson: Beate Austefjord
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.kristiansand.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/79655359.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Christiansholm festning – renovering av sanitæranlegg og nytt heis hus- 9436030
Referansenummer:  201801844
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45453100  -  Renoveringsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kristiansand Eiendom innbyr til åpen  tilbudkonkurranse om tilbud på følgende Generalentreprise i Østre Strandgate 52B, 4610 Kristiansand. «Christiansholm festning – renovering av sanitæranlegg og nytt heis hus- 9436030». Det skal bygges ny heis med heishus til festningen, og toalettanlegget i "slavebrakka" skal renoveres og bygges om. Herværende anlegg og område er vernet i henhold til kulturminneloven.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45422000  -  Byggmester, tømrere- og snekker arbeid
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
45262700  -  Ombyggingsarbeid
45313100  -  Installasjon av heis
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

De interesserte må oppfylle kvalifikasjonskravene som vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
Note 1: Det må påberegnes forstyrrelser i fremdriften av byggearbeidene pga. arkeologiske inngripen/fortidsminner. Dette skal være inkludert i pristilbudet.
Note 2: Det foreligger særlige SHA krav til arbeidene, og da spesielt til tilkomst/adkomst og riggområde. Entreprenør skal utarbeide ROS analyse på sine arbeider og på transport/bevegelser helt fra opprinnelig varelager.
Note 3: Fremdrift: Entreprenøren skal planlegge sin fremdrift sammen med driften av festningen, slik at den ikke griper inn i driften av festningen. Drift har 1) prioritet. Byggearbeidene (rigg) kan påberegnes å starte 15 august 2018, om entreprenøren ønsker dette. Tidligere oppstart på byggearbeidene kan tillates, om dette passer for driften av festningen.
For detaljert beskrivelse se vedlegg 01 Innledende tekst generelle vilkår
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 16.04.2018  /  Slutt: 15.12.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  03.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.02.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system