Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

 

Velkommen til Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjeringsbasen for offentlege anskaffelsar. Nettsidene skal hjelpe oppdragsgjevarar med å lage og publisere kunngjeringar i samsvar med regelverket, samt gjere det enkelt for leverandørar å finne relevante konkurransar i offentleg sektor. Nytt regelverk og nye kunngjøringer på Doffin fra 1. januar 2017

I forbindelse med innføringen av nye forskrifter underlagt Lov om offentlige anskaffelser har det blitt innført nye kunngjøringer og kunngjøringsskjema på Doffin.

For mer informasjon om de nye kunngjøringsskjemaene vennligst besøk nettsiden: https://www.anskaffelser.no/oppdragsgivere/kunngjoring-doffin/oversikt-over-elektroniske-kunngjoringsskjema

For mer informasjon om kunngjøringer, vennligst se nettsiden: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/

For mer informasjon om de nye forskriftene vennligst se nettsiden: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-anskaffelsesregler/id2509306/ og https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/

For mer informasjon om den nye anskaffelsesforskriften vennligst også besøk nettsidene på anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/nyhet/2016-12-19/nytt-anskaffelsesregelverk-difis-veiledning   Ny brukar på Doffin? Klikk på lenkja Leverandørar for å registrere din verksemd som leverandør.
Doffin brukartilfredsheitundersøking 2018

Gje tilbakemeldingar på korleis du opplevar Doffin og eventuelt kva du ynskjer av forbetringar!

Undersøkinga tek berre nokre minuttar å gjennomføra og er av stor betydning for tilbakemelding i vårt arbeid med kontinuerlege forbetringar av Doffin. Ver vennleg å svar på undersøkinga ved å fylgje lenkja nedanfor – vi verdsett dine innspel. Tusen takk!

Til Brukarundersøkinga

Driftstatus