Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

 

Velkommen til Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjeringsbasen for offentlege anskaffelsar. Nettsidene skal hjelpe oppdragsgjevarar med å lage og publisere kunngjeringar i samsvar med regelverket, samt gjere det enkelt for leverandørar å finne relevante konkurransar i offentleg sektor. 


Nye spørsmål om samfunnsansvar i kunngjeringsskjemaene på Doffin.

Nå kan offentleg oppdragsgivar svara på om dei har stilt krav til miljø og sosiale hensyn ved kunngjering på Doffin. Detta vil gi statistikk over andelen innkjøpare som stiller krav, samt gi Difi informasjon om korleis ein tilpassa sitt arbeid for å gjera offentleg anskaffelser meir samfunnsansvarleg. Endringan ble lagt inn i kunngjeringsskjemaet i midten av august.
I kunngjeringen, under overskriften «Nasjonal tilleggsinformasjon» vil du nå ved hjelp av nokon heilt enkle ja/nei spørsmål klargjere både om du har stilt krav til samfunnsansvar ved bruk av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner og tildelingskriterium.

Innsikt gir meir presise krav og kriterier.
-For Difi er detta ein moglegheit til å samle inn data som kan bidra til større innsikt i bruk av krav om miljøhensyn og sosiale hensyn. Med betre innsikt kan vi lære om kor det kan være behov for meir veiledning, verktøy og konkrete miljøkrav, seier seksjonssjef Marit Holter Sørensen i Difi.
På sikt ynskjer Difi også å publisere statistikk på nett slik at offentleg oppdragsgivar kan få ein oversikt over utviklingen innenfor grønne offentlege virksomheter, seier Holter-Sørensen.


Difi ynskjer tilbakemeldingar.
Gi gjerne tilbakemeldingar om dei nye spørsmålene og informasjonen knyttet til dei. Du kan sende forslag til forbetringa eller kommentarer til gronne.anskaffelser@difi.no.

Ny brukar på Doffin? Klikk på lenkja Leverandørar for å registrere din verksemd som leverandør.
Doffin brukartilfredsheitundersøking 2018

Gje tilbakemeldingar på korleis du opplevar Doffin og eventuelt kva du ynskjer av forbetringar!

Undersøkinga tek berre nokre minuttar å gjennomføra og er av stor betydning for tilbakemelding i vårt arbeid med kontinuerlege forbetringar av Doffin. Ver vennleg å svar på undersøkinga ved å fylgje lenkja nedanfor – vi verdsett dine innspel. Tusen takk!

Til Brukarundersøkinga

Driftstatus