Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Brukarstøtte

Finn du ikkje svar på spørsmåla dine i rettleiinga? Kontakt Doffin brukarstøtte hos EU-Supply:

  • Telefon: 23 96 09 01. Denne telefonen vil være betent alle yrkedagar mellom kl. 08.00 og 17.00.

Brukerstøtta gjeld for alle brukarar av Doffin. EU-Supply vil handtera førespurnadar innan 2 timar frå mottak, men garantert tid vil vera innan komande yrkedag etter mottak.