Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Om Doffin

Doffin er den norske nettbaserte databasa for kunngjeringar av offentlege anskaffingar og anskaffing i forsyningssektora (vatn- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon) som er underlagt EØS forskrifta.

Hensikta med kunngjerings-basa er å:

  • Sikre konkurranse og openheit om oppdraga
  • Videresende kunngjeringar for publisering i TED når dette er naudsynt
  • Sikre kontroll av kunngjeringane før publisering
  • Publisera og tilgjengeleggjera kunngjeringar i et søkbart format
  • Tilgjengeleggjera relevant statistikk i offentleg sektor

Operatør for Doffin er EUS Holdings Ltd (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) forvalter DOFFIN på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).