Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Norges Bank
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-887472
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Kommune: Oslo

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-076480
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Kommune: Lindås

Publisert av: Renovest IKS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-136488
Tilbodsfrist: 2017-12-18
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Kommune: Kviteseid

Publisert av: Statsbygg Hovedkontor
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-666067
Kunngjeringsdato: 2017-11-19

Publisert av: Sirkula IKS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-910710
Tilbodsfrist: 2017-12-21
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Kommunar:
Hamar
Løten
Ringsaker
Stange

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-803798
Kunngjeringsdato: 2017-11-19

Publisert av: AVINOR AS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-680055
Tilbodsfrist: 2017-12-21
Kunngjeringsdato: 2017-11-19

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-935580
Kunngjeringsdato: 2017-11-19

Publisert av: SYKEHUSINNKJØP HF
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-821666
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Fylkar:
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag

Publisert av: Molde kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-304502
Tilbodsfrist: 2017-12-04
Kunngjeringsdato: 2017-11-19
Kommunar:
Aukra
Midsund
Molde
Nesset

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.