Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-921433
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Kommune: Askim

Publisert av: Forsvarsbygg
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-172854
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Kommune: Målselv

Publisert av: Hedmark Fylkeskommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-379330
Tilbodsfrist: 2017-10-25
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Fylkar:
Hedmark
Oppland

Publisert av: Tromsø Kommune - Byutvikling, Park og vei
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-663014
Tilbodsfrist: 2017-11-06
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Kommune: Tromsø

Publisert av: Bergen Kommune
Kunngjeringstype: Veiledande
Referansenr: 2017-912309
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Kommune: Bergen

Publisert av: Kristiansund kommune
Kunngjeringstype: Veiledande
Referansenr: 2017-736175
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Kommune: Kristiansund

Publisert av: TRV Gruppen AS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-278473
Tilbodsfrist: 2017-10-20
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Fylke: Sør-Trøndelag

Publisert av: Norsk Helsenett SF
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-453312
Tilbodsfrist: 2017-10-23
Kunngjeringsdato: 2017-09-21

Publisert av: SYKEHUSINNKJØP HF
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-084707
Tilbodsfrist: 2017-10-23
Kunngjeringsdato: 2017-09-21
Fylke: Rogaland

Publisert av: AVINOR AS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-825090
Tilbodsfrist: 2017-10-18
Kunngjeringsdato: 2017-09-21

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.