Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Askvoll komune
Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2018-732713
Kunngjeringsdato: 2018-04-24
Kommune: Askvoll

Publisert av: Lier Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-929726
Tilbodsfrist: 2018-05-15
Kunngjeringsdato: 2018-04-24
Kommune: Lier

Publisert av: Trondheim kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-713210
Tilbodsfrist: 2018-05-18
Kunngjeringsdato: 2018-04-24
Kommune: Trondheim

Publisert av: Lenvik kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-466471
Tilbodsfrist: 2018-06-04
Kunngjeringsdato: 2018-04-24

Publisert av: Molde kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-079857
Tilbodsfrist: 2018-05-18
Kunngjeringsdato: 2018-04-24

Publisert av: Værøy kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-781931
Tilbodsfrist: 2018-05-25
Kunngjeringsdato: 2018-04-24
Kommune: Værøy

Publisert av: SYKEHUSINNKJØP HF
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-892093
Tilbodsfrist: 2018-05-07
Kunngjeringsdato: 2018-04-24

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-149576
Tilbodsfrist: 2018-05-09
Kunngjeringsdato: 2018-04-24

Publisert av: Namsskogan kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-801500
Tilbodsfrist: 2018-05-14
Kunngjeringsdato: 2018-04-24

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-889652
Tilbodsfrist: 2018-05-31
Kunngjeringsdato: 2018-04-24
Kommune: Stange

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.