Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Stange kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-490450
Tilbodsfrist: 2017-06-19
Kunngjeringsdato: 2017-05-30
Kommune: Stange

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-358564
Tilbodsfrist: 2017-06-20
Kunngjeringsdato: 2017-05-30
Kommune: Trondheim

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-156450
Tilbodsfrist: 2017-06-29
Kunngjeringsdato: 2017-05-30

Publisert av: Kystverket
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-044805
Tilbodsfrist: 2017-06-19
Kunngjeringsdato: 2017-05-30

Publisert av: Skedsmo Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-372980
Tilbodsfrist: 2017-06-13
Kunngjeringsdato: 2017-05-30
Kommune: Skedsmo

Publisert av: Nettalliansen AS
Kunngjeringstype: Veiledande
Referansenr: 2017-459151
Kunngjeringsdato: 2017-05-30

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-635117
Tilbodsfrist: 2017-06-20
Kunngjeringsdato: 2017-05-29
Kommune: Mandal

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-925020
Tilbodsfrist: 2017-06-26
Kunngjeringsdato: 2017-05-29
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Selbu

Publisert av: Tysvær kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-457630
Tilbodsfrist: 2017-06-16
Kunngjeringsdato: 2017-05-29
Kommune: Tysvær

Publisert av: Tysvær kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-376932
Tilbodsfrist: 2017-06-16
Kunngjeringsdato: 2017-05-29
Kommune: Tysvær

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.