Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Brønnøysundregistrene
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-306594
Tilbodsfrist: 2018-02-26
Kunngjeringsdato: 2018-01-21

Publisert av: Sykehuspartner HF
Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2018-575583
Kunngjeringsdato: 2018-01-21

Publisert av: Larvik kommune 918082956
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-049215
Tilbodsfrist: 2018-01-29
Kunngjeringsdato: 2018-01-21
Kommune: Larvik

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-163317
Tilbodsfrist: 2018-02-19
Kunngjeringsdato: 2018-01-21
Kommune: Oslo

Publisert av: Sel kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-427213
Tilbodsfrist: 2018-02-21
Kunngjeringsdato: 2018-01-21
Kommunar:
Dovre
Lesja
Lom
Sel
Skjåk
Vågå

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-170542
Tilbodsfrist: 2018-02-26
Kunngjeringsdato: 2018-01-19

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-466059
Tilbodsfrist: 2018-02-22
Kunngjeringsdato: 2018-01-19
Kommune: Oslo

Publisert av: Skatteetaten
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-878914
Kunngjeringsdato: 2018-01-19

Publisert av: LINDÅS KOMMUNE
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-688321
Tilbodsfrist: 2018-03-05
Kunngjeringsdato: 2018-01-19
Kommune: Lindås

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-679863
Kunngjeringsdato: 2018-01-19

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.