Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: AS Vinmonopolet
Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2018-341916
Kunngjeringsdato: 2018-08-15

Publisert av: STATSBYGG
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-342760
Tilbodsfrist: 2018-09-05
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Fylke: Hordaland

Publisert av: Lier Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-304023
Tilbodsfrist: 2018-09-13
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Lier

Publisert av: Ålesund kommune
Kunngjeringstype: Veiledande
Referansenr: 2018-332586
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommunar:
Haram
Sandøy
Skodje
Ålesund
Ørskog

Publisert av: Nedre Eiker kommune
Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2018-324787
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Nedre Eiker

Publisert av: Melhus kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-346143
Kunngjeringsdato: 2018-08-15

Publisert av: Os kommune (Hordaland)
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-341088
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Os

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-316125
Tilbodsfrist: 2018-09-14
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Oslo

Publisert av: Bergen Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-372078
Tilbodsfrist: 2018-09-05
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Bergen

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-367098
Tilbodsfrist: 2018-09-05
Kunngjeringsdato: 2018-08-15
Kommune: Oslo

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.