Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-619389
Tilbodsfrist: 2017-09-07
Kunngjeringsdato: 2017-07-21

Publisert av: Buskerud fylkeskommune
Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2017-951479
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Fylke: Buskerud

Publisert av: Hå kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-286989
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Kommune: Hå

Publisert av: Kystverket
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-227024
Kunngjeringsdato: 2017-07-21

Publisert av: Alta kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-881661
Tilbodsfrist: 2017-09-04
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Kommune: Alta

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-850292
Tilbodsfrist: 2017-08-28
Kunngjeringsdato: 2017-07-21

Publisert av: Ringerike Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-770853
Tilbodsfrist: 2017-08-25
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Fylke: Buskerud

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-157505
Kunngjeringsdato: 2017-07-21

Publisert av: SYKEHUSINNKJØP HF
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-455566
Tilbodsfrist: 2017-09-13
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Kommunar:
Bergen
Førde
Haugesund
Stavanger

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-979749
Tilbodsfrist: 2017-09-01
Kunngjeringsdato: 2017-07-21
Kommune: Bamble

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.