Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-757751
Tilbodsfrist: 2018-08-13
Kunngjeringsdato: 2018-06-17
Kommune: Oslo

Publisert av: Omsorgsbygg Oslo KF
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-658154
Kunngjeringsdato: 2018-06-17

Publisert av: Frøya kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-962862
Tilbodsfrist: 2018-08-07
Kunngjeringsdato: 2018-06-17
Kommune: Frøya

Publisert av: Kompetanse Norge
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-255519
Kunngjeringsdato: 2018-06-17

Publisert av: Nofima AS
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-730475
Tilbodsfrist: 2018-07-16
Kunngjeringsdato: 2018-06-17

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-021858
Tilbodsfrist: 2018-08-13
Kunngjeringsdato: 2018-06-17

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-027974
Tilbodsfrist: 2018-08-21
Kunngjeringsdato: 2018-06-17
Kommunar:
Austevoll
Austrheim
Fedje
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Osterøy
Radøy
Vaksdal

Publisert av: AVINOR AS
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-126546
Kunngjeringsdato: 2018-06-17

Publisert av: Norsk Kulturråd
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-246551
Tilbodsfrist: 2018-08-27
Kunngjeringsdato: 2018-06-17
Kommune: Oslo

Publisert av: Oslo Universitetssykehus HF - Strategi og anskaffelsesavdelingen MTV
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-653894
Tilbodsfrist: 2018-08-23
Kunngjeringsdato: 2018-06-17
Fylke: Oslo

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.