Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Time Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-370233
Tilbodsfrist: 2018-11-23
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Fylke: Rogaland

Publisert av: Sarpsborg kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-342061
Tilbodsfrist: 2018-11-20
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Fylke: Østfold

Publisert av: Songdalen kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-300849
Tilbodsfrist: 2018-11-20
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommunar:
Songdalen
Søgne
Vennesla

Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2018-353493
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommune: Bergen

Publisert av: Hammerfest Havn KF
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-392428
Tilbodsfrist: 2018-11-02
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommune: Hammerfest

Publisert av: NTNU
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-398219
Tilbodsfrist: 2018-10-29
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommune: Trondheim

Kunngjeringstype: Intensjonskunngjering
Referansenr: 2018-369523
Kunngjeringsdato: 2018-10-18

Publisert av: Statens vegvesen
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-312086
Tilbodsfrist: 2018-11-21
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommune: Søndre Land

Publisert av: Bergen Kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-301361
Tilbodsfrist: 2018-11-02
Kunngjeringsdato: 2018-10-18
Kommune: Bergen

Publisert av: Eidskog kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2018-336382
Tilbodsfrist: 2018-11-12
Kunngjeringsdato: 2018-10-18

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.