Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Søk kunngjering

Publisert av: Rana kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-180601
Tilbodsfrist: 2017-04-28
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Rana

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-593432
Tilbodsfrist: 2017-04-24
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Bergen

Publisert av: Sortland kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-998446
Tilbodsfrist: 2017-05-08
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Sortland

Publisert av: Kristiansand kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-593273
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Kristiansand

Publisert av: Kristiansand kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-979740
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Kristiansand

Publisert av: Kristiansand kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-936676
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Kristiansand

Publisert av: Kristiansand kommune
Kunngjeringstype: Tildeling
Referansenr: 2017-985355
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Kristiansand

Publisert av: Alta kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-546543
Tilbodsfrist: 2017-05-02
Kunngjeringsdato: 2017-03-30
Kommune: Alta

Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-585660
Tilbodsfrist: 2017-05-08
Kunngjeringsdato: 2017-03-30

Publisert av: Kvinnherad kommune
Kunngjeringstype: Kunngjøring av konkurranse
Referansenr: 2017-578374
Tilbodsfrist: 2017-05-02
Kunngjeringsdato: 2017-03-30

Sorter på:


Filter


Ladar Kategoriar (CPV kodar)

Hjelp

Søkefunksjonaliteta støttar "Fullstendig tekstsøk" kor du får opp føreslegne søkeord når du skriv.

Vil du søke i emna fins det støtte for å leggje til ein eller fleire CPV kodar (Kategoriar) som filter i søket.

Når du setje inn filteralternativane du ønskjer, må du klikke på søket enno ein gong for å hente resultata.

Søkeresultatene vises etter relevans. Hvis et søkeord forekommer ofte i kunngjøringen havner det lengst oppe.

Deretter kan du sortera resultata på kunngjeringsdato, tilbodsfrist, referansenummer, tittel og utgjevar.

Dersom du vil søke etter nøyaktig frase, bruk hermeteikn ("...“) rundt frasa.

Søker du på fleire søkeord utan hermeteikn, får du treff på heile søkeordet eller delar av søkeord.

Du kan trykkje Ctrl-D for å bokmerke søkeresultater.