Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Sigrid Ebbesen
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

Helse Midt-Norge RHF
Stjørdal
NO
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Stjørdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-midt.no/

Helse Nord RHF
Bodø
NO
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-nord.no/

Helse Vest RHF
Stavanger
NO
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-vest.no/

Helse Sør-Øst RHF
Hamar
NO
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.helse-sorost.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/73390734.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester
Referansenummer:  2017/10
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

98310000  -  Vask og rensing
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester på vegne av de fire regionale helseforetakene. Samtlige helseforetak deltar med unntak av Helse Stavanger HF, Helse Førde HF, Sykehuset Innlandet HF, Akershus Universitetssykehus HF og Helse Bergen HF.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/73390734.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HSØ 1 OUS HF
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter vask av tekstiler til sykehusbruk for Oslo Universitetssykehus HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HSØ 2 Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Sunnaas Sykehus HF
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold
NUTS-kode:  NO031 -  Østfold
Fylke: Østfold
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Østfold HF og Sunnaas Sykehus HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HSØ 3 Sykehuset i Telemark HF og Sørlandet Sykehus HF
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO03 -  Sør-Østlandet
Region: Sør-Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Sykehuset i Telemark HF og Sørlandet Sykehus HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HSØ 4 Diakonhjemmet Sykehus
Delkontrakt nr.:  4
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO03 -  Sør-Østlandet
Region: Sør-Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Diakonhjemmet sykehus.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HMN 1 St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag
Delkontrakt nr.:  5
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HMN 2 Helse Møre og Romsdal
Delkontrakt nr.:  6
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Helse Møre og Romsdal.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HN 1 UNN HF
Delkontrakt nr.:  7
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO07 -  Nord-Norge
Region: Nord-Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet innebærer leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Universitetssykehuset i Nord-Norge.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HN 2 Nordlandssykehuset HF
Delkontrakt nr.:  8
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Nordlandssykehuset HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 96
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HN 3 Helgelandssykehuset HF
Delkontrakt nr.:  9
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Helgelandssykehuset HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HN 4 Finnmarkssykehuset HF
Delkontrakt nr.:  10
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler til sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Finnmarkssykehuset HF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

HV 1 Helse Fonna HF
Delkontrakt nr.:  11
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

98310000  -  Vask og rensing
98312000  -  Tekstilrensing
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Deltilbudet omfatter leie og vask av tekstiler for sykehusbruk samt noe vask av eget tøy for Helse Fonna HF
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 60
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Ordinær avtaleperiode er fem år med mulighet for forlengelse på 1+1+1. Samlet avtaleperiode kan dermed bli åtte år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  For nærmere beskrivelse av alle kvalifikasjonskrav se konkurransegrunnlagets punkt 5.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  16.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 20.10.2017
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  ja
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
NO

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.09.2017

Du forlet nå Doffin

for eit anna system