Doffin

Database for offentlege innkjøp

For å gjere om tekststorleiken, hold Ctrl-tasta nede og trykk på + for å auke eller for å minske.

Oppdragsgjevarar

Oppdragsgjeverar må logge inn for å lage og publisere kunngjeringar. Alle offentlege verksemder i Noreg må publisera kunngjeringar med informasjon om innkjøpa, enten det er frivuljeg kunngjøringar under nasjonal terskelverdi, nasjonale kunngjeringar eller kunngjeringar i heile EØS-området.

Klikk her hvis du glemt ditt passord.

 For hjelp, kontakt Doffin brukarstøtte på:

  •  
  • Telefon 23 96 09 01